USA

usa079.jpg

usa079
USA
1995, Manhattan, New York, Statue of liberty, Vrijheidsbeeld

usa075.jpg

usa075
USA
1995, Down town, Manhattan, New York

usa077.jpg

usa077
USA
1995, Down town, Manhattan, New York, Statue of liberty, Vrijheidsbeeld, World trade centrum, WTC

usa078.jpg

usa078
USA
1995, Down town, Manhattan, New York, Statue of liberty, Vrijheidsbeeld, World trade centrum, WTC

usa076.jpg

usa076
USA
1995, Manhattan, New York

usa083.jpg

usa083
USA
1995, Down town, Manhattan, New York, World trade centrum, WTC

usa081.jpg

usa081
USA
1995, Manhattan, New York, Statue of liberty, Vrijheidsbeeld

usa080.jpg

usa080
USA
1995, Manhattan, New York, Statue of liberty, Vrijheidsbeeld

usa086.jpg

usa086
USA
1995, Down town, Manhattan, New York, World trade centrum, WTC

usa115.jpg

usa115
USA
1995, Manhattan, New York

usa082.jpg

usa082
USA
1995, Manhattan, New York, Statue of liberty, Vrijheidsbeeld

usa127.jpg

usa127
USA
1995, Down town, Manhattan, New York

usa170.jpg

usa170
USA
1995, Manhattan, New York

usa132.jpg

usa132
USA
1995, Manhattan, New York

USA229.jpg

USA229
USA
1995, Down town, Madam tussaud, Manhattan, New York

USA244.jpg

USA244
USA
1995, Manhattan, New York

USA230.jpg

USA230
USA
1995, Hard rock cafe, Manhattan, New York

usa180.jpg

usa180
USA
1995, Battery park, Manhattan, New York

usa136.jpg

usa136
USA
1995, Battery park, Manhattan, New York

USA245.jpg

USA245
USA
Manhattan, New York, Times Square

USA248.jpg

USA248
USA
Manhattan, New York, Times Square

USA252.jpg

USA252
USA
Manhattan, New York, Times Square

USA271.jpg

USA271
USA
Manhattan, New York, Times Square

USA254.jpg

USA254
USA
Manhattan, New York, Times Square

USA256.jpg

USA256
USA
Manhattan, New York, Times Square